தமிழ் யாதொரு யின் அர்த்தம்

யாதொரு

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு எந்த ஒரு.

    ‘எனக்கும் இதற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை’