தமிழ் யான் யின் அர்த்தம்

யான்

பிரதிப்பெயர்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நான்.