தமிழ் யாழ் யின் அர்த்தம்

யாழ்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வீணையை ஒத்த) பண்டைய இசைக் கருவி.