தமிழ் யௌவனம் யின் அர்த்தம்

யௌவனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இளமை; இளமையின் வனப்பு.

    ‘அவள் என்றும் யௌவனத்துடன் விளங்குகிறாள்!’