தமிழ் யோனி யின் அர்த்தம்

யோனி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெண்ணின் பிறப்புறுப்பு; பெண்குறி.