தமிழ் ரசகற்பூரம் யின் அர்த்தம்

ரசகற்பூரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாச்சை உருண்டை.