தமிழ் ரசாயனம் யின் அர்த்தம்

ரசாயனம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு வேதியியல்.

  ‘இந்தப் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தில் உள்ள ரசாயனங்கள் தீமையை விளைவிக்கக்கூடியவையாகும்’

 • 2

  (பெயரடையாக வரும்போது) வேதியியல் முறையில் உருவான அல்லது உருவாக்கப்பட்ட பொருள்.

  ‘ரசாயன உரங்கள்’
  ‘ரசாயனக் கழிவுகள்’