தமிழ் ரசிகர் மன்றம் யின் அர்த்தம்

ரசிகர் மன்றம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு நடிகரின் அல்லது நடிகையின்) ரசிகர்கள் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் அமைப்பு.