தமிழ் ரஞ்சிதம் யின் அர்த்தம்

ரஞ்சிதம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இன்பம் தருவது.

    ‘ஊதுபத்தியின் ரஞ்சிதமான மணம்’