தமிழ் ரஸ்தா யின் அர்த்தம்

ரஸ்தா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சாலை.

    ‘மண் ரஸ்தா’