தமிழ் ரஸ்தாளிப்பழம் யின் அர்த்தம்

ரஸ்தாளிப்பழம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மெல்லிய தோலை உடையதும் இனிப்புச் சுவை மிகுந்ததும் சற்றுப் பருமனானதுமான ஒரு வகை வாழைப்பழம்.