தமிழ் ராகு யின் அர்த்தம்

ராகு

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    தந்தை வழிப் பாட்டன் அல்லது பாட்டி, பேராசை, நீல நிறம், கோமேதகம், தென்மேற்குத் திசை முதலியவற்றைக் குறிக்கும் கிரகம்.