தமிழ் ராஜகோபுரம் யின் அர்த்தம்

ராஜகோபுரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோயிலின் (கிழக்கு வாயிலில் இருக்கும்) உயரமான கோபுரம்.