தமிழ் ராஜபாளையம் யின் அர்த்தம்

ராஜபாளையம்

(ராஜபாளையம் நாய்)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குழிந்திருக்கும் வயிற்றுப் பகுதியையும், சற்று வளைந்த தலையையும் கொண்ட, வேட்டையாடுவதற்குப் பயன்படும், நாட்டு நாய் வகைகளில் ஒன்று.