தமிழ் ராஜாளி யின் அர்த்தம்

ராஜாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சில வகை வல்லூறுகளைக் குறிக்கும் பெயர்.