தமிழ் ராணுவப் புரட்சி யின் அர்த்தம்

ராணுவப் புரட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அதிரடி நடவடிக்கையின் மூலம் ராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுதல்.