தமிழ் ராத்தல் யின் அர்த்தம்

ராத்தல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முன்பு வழக்கில் இருந்த) சுமார் 325 கிராம் கொண்ட நிறுத்தலளவு.

    ‘ஒரு ராத்தல் இறைச்சி வாங்கி வா’