தமிழ் ரூபாய் யின் அர்த்தம்

ரூபாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்தியாவிலும் வேறு சில நாடுகளிலும்) செலாவணியாகும் நாணயம்.