தமிழ் ரோகி யின் அர்த்தம்

ரோகி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நோயாளி.