தமிழ் லங்கணம் யின் அர்த்தம்

லங்கணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பட்டினி.

    ‘வயிறு சரியில்லை என்றால் ஒரு நாள் லங்கணம் போடு’