தமிழ் லங்கோடு யின் அர்த்தம்

லங்கோடு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நாடா இணைக்கப்பட்ட கோவணம்.