தமிழ் லவங்கப்பட்டை யின் அர்த்தம்

லவங்கப்பட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமையலில் வாசனைக்காகச் சேர்க்கும்) லவங்க மரத்தின் பட்டை.