தமிழ் லாச்சி யின் அர்த்தம்

லாச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மேஜை, அலமாரி முதலியவற்றில் உள்ள) இழுப்பறை.