தமிழ் லாந்தர் யின் அர்த்தம்

லாந்தர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரிக்கன்.