தமிழ் லாவண்யம் யின் அர்த்தம்

லாவண்யம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (கவரும்) அழகு.

    ‘அவளின் முக லாவண்யம்’