தமிழ் லிபி யின் அர்த்தம்

லிபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எழுத்து.

    ‘கிரந்த லிபி’