தமிழ் லுங்கி யின் அர்த்தம்

லுங்கி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கைலி.