தமிழ் லெவி யின் அர்த்தம்

லெவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விவசாயிகளிடமும் நெல் வியாபாரிகளிடமும் அரசு செய்யும் கட்டாயக் கொள்முதல்.