தமிழ் லோட்டா யின் அர்த்தம்

லோட்டா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (நீர் குடிப்பதற்கான) நீள்உருண்டை வடிவக் குவளை.