தமிழ் வகுத்தி யின் அர்த்தம்

வகுத்தி

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    ஒரு எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும் எண்.

    ‘12 என்ற எண்ணுக்கு 4 ஒரு வகுத்தி ஆகும்’