தமிழ் வங்கியியல் யின் அர்த்தம்

வங்கியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வங்கியின் செயல்முறைகளை விவரிக்கும் படிப்பு.