தமிழ் வசந்தம் யின் அர்த்தம்

வசந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    (வாழ்க்கையில்) மகிழ்ச்சியும் உல்லாசமும் நிலவும் காலம்.

    ‘இளமை வாழ்வின் வசந்தம்’