தமிழ் வசன கவிதை யின் அர்த்தம்

வசன கவிதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    யாப்பு இலக்கணத்துக்கு உட்படாத அமைப்பில் எழுதப்படும் கவிதை.