தமிழ் வசவு யின் அர்த்தம்

வசவு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு திட்டு; வசை.

    ‘உன்னால் அவள் வாங்குகிற வசவு எவ்வளவு தெரியுமா?’