தமிழ் வஞ்சிப்பா யின் அர்த்தம்

வஞ்சிப்பா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நான்கு வகையான தமிழ்ச் செய்யுள்களுள் ஒன்று.