தமிழ் வட யின் அர்த்தம்

வட

பெயரடை

  • 1

    வடக்கு என்பதன் பெயரடை.

    ‘வட திசை’
    ‘வட மாநிலங்களில் வெள்ளம்’