தமிழ் வடக்கு யின் அர்த்தம்

வடக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தெற்கு திசைக்கு எதிர்த் திசை.