தமிழ் வடகம் யின் அர்த்தம்

வடகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூழ்வடகம், வெங்காயவடகம் ஆகியவற்றின் பொதுப் பெயர்.