தமிழ் வட்டாரமொழி யின் அர்த்தம்

வட்டாரமொழி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அந்தந்த மாநிலங்களில் பேசப்பட்டுவரும் மொழி.

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு