தமிழ் வீட்டுக்காரி யின் அர்த்தம்

வீட்டுக்காரி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு வீட்டின் உரிமையாளராக அல்லது ஒரு வீட்டில் குடியிருப்பவராக இருக்கும் பெண்.

  ‘இப்படி வீடு குப்பையாக இருப்பதை வீட்டுக்காரி பார்த்தால் அவ்வளவுதான்!’
  ‘எதிர் வீட்டுக்காரி’
  ‘பக்கத்து வீட்டுக்காரி’

 • 2

  பேச்சு வழக்கு மனைவி.

  ‘என் வீட்டுக்காரிக்குத் தெரியாமல் தம்பிக்குப் பணம் கொடுத்தேன்’