தமிழ் வட்டு எறிதல் யின் அர்த்தம்

வட்டு எறிதல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வட்ட வடிவ உலோகத் தட்டு போன்ற கனமான சாதனத்தை அதிக தூரம் எறியும் விளையாட்டுப் போட்டி.