தமிழ் வடமொழி யின் அர்த்தம்

வடமொழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமஸ்கிருதம்.

    ‘வடமொழியில் எழுதப்பட்ட காவியம்’
    ‘வடமொழிக் கவிஞர்’