தமிழ் வடமேற்கு யின் அர்த்தம்

வடமேற்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வடக்கு திசைக்கும் மேற்கு திசைக்கும் இடைப்பட்ட திசை.

    ‘இந்தியாவுக்கு வடமேற்கில் உள்ள நாடு ஆப்கானிஸ்தான்’