தமிழ் வீணாகு யின் அர்த்தம்

வீணாகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி

  • 1

    பயனற்றதாதல்.

    ‘தண்ணீர் வீணாகிறது’