தமிழ் வதனம் யின் அர்த்தம்

வதனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு முகம்.

    ‘அவளின் சந்திர வதனத்தில் கவலை ரேகை தெரிந்தது’