தமிழ் வன்செயல் யின் அர்த்தம்

வன்செயல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வன்முறைச் செயல்.

    ‘ஊர்வலத்தினர் வன்செயலில் இறங்கினர்’