தமிழ் வனம் யின் அர்த்தம்

வனம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு காடு; கானகம்.

    ‘வன விலங்குகள்’