தமிழ் வனிதை யின் அர்த்தம்

வனிதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெண்.

    ‘இந்தத் திரைப்படத்தில் வடநாட்டு வனிதை ஒருவர் நடிக்கவிருக்கிறார்’