தமிழ் வம்புதும்பு யின் அர்த்தம்

வம்புதும்பு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு வீண் வம்பு.