தமிழ் வயசாளி யின் அர்த்தம்

வயசாளி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வயதானவர்; முதியவர்.

    ‘இந்த வயசாளியா காவல்காரர்?’